Poveznice prema drugim knjižnicama:
Popis hrvatskih knjižnica
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Narodna knjižnica i čitaonica Sisak
Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja
Knjižnica i čitaonica Popovača
Knjižnica i čitaonica Kutina
Knjižnice grada Zagreba
Gradska knjižnica Velika Gorica
Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ostale poveznice:
Najbolje knjige - Hrvatski portal za knjige