Bostroem Knausgard, Linda
Naslovi od: Bostroem Knausgard, LindaOktobarsko dijete