Đurinović, Maja
Naslovi od: Đurinović, MajaHrvati su brend u Čileu: diskursi uspješnosti i pripadanja
Mercedes Goritz - Pavelić
Taj tvrdoglavi plesni vitalizam: osvrti, razgovori, komentari