Perinić, Marijana
Naslovi od: Perinić, MarijanaRijeka ili smrt!: D?Annunzijeva okupacija Rijeke, 1919.-1921.
Šaka suza, vrića smija